Podsumowanie

W czasie 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano:

55 055 złTo wstępna kwota, ponieważ liczenie jeszcze trwa.
Powiatowy Sztab WOŚP w Rudniku nad Sanem objął swym działaniem wszystkie miejscowości w Powiecie Niżańskim.
Orkiestra grała w Rudniku nad Sanem, w Nisku, w Krzeszowie, w Jeżowem, w Ulanowie, w Zarzeczu i wielu innych miejscowościach.
Do pracy podczas 22. Finału WOŚP włączyli się wolontariusze z całego powiatu.

W Rudniku nad Sanem organizacja i działania WOŚP skupione były przy PSP Nr 2 - dyr. Tomasz Grzecznik jednocześnie szef powiatowego sztabu Orkiestry, nauczyciele, pracownicy i rodzice uczniów oraz przy Publicznym Gimnazjum im. Orląt– dyr. Andrzej Błaż, nauczyciele, pracownicy i rodzice uczniów.

O Finale

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ze środków, które zostaną zebrane podczas 22.Finału WOŚP po rozmowach z prof. dr hab. med. Piotrem Kalicińskim - krajowym konsultantem ds. chirurgii dziecięcej, zamierza kupić m.in.:

- wielonarządowe tomografy komputerowe z możliwością znieczulenia do badania młodszych i pobudzonych dzieci,
- RTG przyłóżkowe,
- RTG z ramieniem C i monitorem,
- radiologiczne stacje diagnostyczne,
- aparaty USG przystosowane do badań FAST z opcją power-color-doppler

Lista tych urządzeń może ulec zmianie po dokładnym rozpatrzeniu próśb nadesłanych przez szpitale.

W związku z coraz większym zainteresowaniem społeczeństwa i potrzebą otwierania kolejnych oddziałów geriatrycznych, a także deklaracji środowisk medycznych o ich tworzeniu, Fundacja zamierza również przeznaczyć część pieniędzy, które zostaną zebrane podczas 22. Finału WOŚP na doposażenie lub doposażenie nowo otwieranych oddziałów geriatrii.

Źródło: http://www.wosp.org.pl/

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Rudniku nad Sanem
ul. Piłsudskiego 7

Tomasz Grzecznik
15 8761124

Copyright © 2014